Ring nu på:+45 28 92 34 85

Home Ekspertise Kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygning

Én af Sociabilitys kernekompetencer er at uddanne og styrke beslutningstagere i at skabe forandringer, som fører til en positiv social og økonomisk udvikling. Og vi henvender os både til etablerede virksomheder og den offentlige sektor – og samspillet mellem de to.

I arbejdet med responsible business gælder det først og fremmest om at kigge på, hvordan den enkelte virksomhed påvirker samfundet positivt eller negativt. Dernæst foreslår vi løsninger, der bidrager positivt for alle involverede interessenter.

Train the Trainer

Hos Sociability bruger vi ordet Kapacitetsopbygning, fordi vi giver den enkelte beslutningstager den nødvendige viden, indsigt og kompetencer til selv at skabe forandringerne.

Som beslutningstager eller forandringsagent er det selvsagt altafgørende, at personen selv kan se det fremtidige virkelighedsbillede for at kunne føre missionen ud i livet og skabe motivation til handling. Vi uddanner også den enkelte leder til at træne andre.

God økonomi og socialt ansvar går ofte hånd i hånd

Hvorfor er socialt ansvar ikke bare godt arbejdsmiljø og klima, men også for virksomhedens økonomi? Det er det, fordi en social ansvarlig linje ruster virksomheden til en fremtid, hvor bæredygtighed er en nødvendighed.

Det er derfor vigtigt at handle proaktivt frem for reaktivt på de mange anbefalinger og krav, som kun bliver mere og mere udtalte i fremtiden.

Kapacitetsopbygning af Dansk Mode og Tekstils søsterorganisation i Bangladesh

Det er netop denne opgave – at sikre en forsvarlig produktion, hvor hverken bomuldsbonden eller syerskerne bliver underbetalt – som Sociability har hjulpet Dansk Mode og Tekstil i Bangladesh med at løse.

På vegne af Dansk Mode og Tekstil (DM&T) underviste Sociability søsterorganisationen i Bangladesh. Opgaven var at træne Step Up-teamet og BGMA’s medarbejdere i at rådgive deres medlemsvirksomheder i produktivitet og CSR.

Sociability var både med til at designe og implementere Step Up-projektet og var ansvarlig for at udvikle kapacitetsopbygningskomponenten for DM&T og BGMEA i Bangladesh.

Her kan du se en video om projektet fra Den danske ambassade i Bangladesh.

Share this page