Ring nu på:+45 28 92 34 85

Home Ekspertise Public-Private Partnerships

Public-Private Partnerships

Bæredygtighed får større og større politisk opmærksomhed, og med de 17 verdensmål for bæredygtighed, som FN underskrev i 2015, er virksomhederne for alvor begyndt at se mulighederne i at tænke social ansvarlighed ind i forretningen. Derfor ser vi også flere og flere Offentlige-Private Partnerskaber.

Et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) er, når en offentlig myndighed samarbejder med private aktører om et større projekt. Det kan for eksempel være et byggeprojekt, uddannelse af befolkningen, infrastruktur eller forbedringer i sundhedsvæsenet, som myndighederne har svært ved selv at implementere.

Offentlige instanser og private virksomheder – både inden for landets grænser og mellem lande – kan derfor i samspil være med til at fremme bæredygtig vækst i udviklingslande, samtidig med at det sætter skub i væksten hos virksomhederne.

OPP-projekter er en fordel for begge parter

En af grundene til, at samarbejde med private aktører kan være en fordel for den offentlige sektor, er, at det giver mulighed for at investere i innovative løsninger, som fx energiinnovation. Ofte får vi ikke sat skub i de bæredygtige løsninger, fordi de kan have en længere tilbagebetalingshorisont. Det er et eksempel på, hvordan PPP kommer mennesker og miljø til gode.

Her er tre eksempler på, hvordan Sociability har arbejdet med PPP:

Den Asiatiske udviklingsbank

Sociability har rådgivet den Asiatiske udviklingsbank i Bangladesh om reformen af Secondary and Higher Education. Vi designede PPP-komponenten, der bl.a. handlede om at bruge den private sektor til at bruge IT til at tilbyde bedre uddannelse i randområderne. Som eksempel kan nævnes samarbejdet med Dell, som gav lokalbefolkningen adgang til internettet, som højnede kvaliteten af uddannelsen og gav adgang til den seneste viden og uddannelsesmateriale.

Kapacitetsopbygning for PPP

Sociability har siden 2008 rådgivet, undervist og vejledt over 200 beslutningstagere og policymakers i udviklingslande i, hvordan de kan levere en mere effektiv og bedre offentlig service ved brug af PPP. Det har vi blandt andet gjort for Danida Fellowship Center og Kenya Social and Economic Council.

Share this page