Ring nu på:+45 28 92 34 85

Home Ekspertise Uddannelse

Uddannelse

Hvordan bliver man en handlingsorienteret verdensborger? Og hvordan kan du som virksomhed eller enkeltperson gå foran og sætte skub i en positiv udviklingsproces? Det er nogle af hovedtemaerne i de undervisningsforløb, som Sociability har udviklet til skole- og gymnasielever.

Sociability brænder for at flytte folk og skabe et rum, hvor deltagerne bliver bevidste om, at de selv har mulighed for at handle og tage stilling. Et rum, hvor man tænker nyt og innovativt og får modet til selv at gå ud og skabe forandringer.

Gyldendal og CBS

Elizabeth Boye, der er stifter af Sociability, er ekstern lektor og kursuskoordinator på CBS. Hun har desuden udviklet forløbet ’Globale værdier’ til Gyldendals fagportaler, som henvender sig til 8-10. klasse samfundsfag og 3. g A-niveau Samfundsfag. Her lærer eleverne om, hvordan økonomiske dispositioner i globale værdikæder henholdsvis bidrager positivt og negativt til de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Værdikæden som analytisk ramme

Undervisningen tager udgangspunkt i ting, vi bruger i hverdagen (fx tøj, smartphones og diverse madvarer) og de konsekvenser, det har for både økonomi, mennesker og miljø på tværs af kloden. Det giver eleverne en aha-oplevelse og motiverer til handling.

Et delmål med materialet er, at eleverne kan forstå, at deres egne handlinger og forbrugsmønstre har konsekvenser, der rækker langt ud over Danmarks grænser.

Her kan du læse om nogle af de undervisningsforløb, som Sociability står bag:

1. CBS – Management Society and Communication, Centre for Business and Development

Her lærer de studerende – på baggrund af konkrete cases fra Sociability – hvordan en social ansvarlig forretningsmodel (CSR) kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling. Vi behandler temaer som den private sektors rolle i den globale, nationale og regionale udvikling, og hvordan man inden for rammerne af den private sektor kan skabe en positiv udvikling. Det giver den studerende mulighed for at skabe socialt ansvarlige forretningsmodeller og få kompetencerne til at indgå i produktive samarbejder mellem offentlige, private og civilsamfundssektorerne.

2. Danida Fellowship Center

Sociablity har til dato trænet over 600 beslutningstagere, hvoraf ca. 400 har været i Danida Fellowship Center-regi. Opgaven handlede om at klæde beslutningstagere i Danidas partnerorganisationer på til at skabe social ansvarlig udvikling ved hjælp af strategisk CSR og Offentligt-Private Partnerskaber.

3. Gyldendal

Med udgangspunkt i fem cases sender vi eleverne ud på en jordomrejse, så de forstår og bliver ansporet til handling på værdiforhold, der relaterer sig til deres liv, fx hvordan vi producerer t-shirts, smartphones etc. For ét er, om de forstår effekten af deres eget forbrug, en anden væsentlig ting er at forstå deres rolle som verdensborgere og forandringsagenter.

4. BGMEA – University for Fashion and Technology (BUFT)

Sociability har desuden styrket undervisnings- og forskningskompetence på BUFT med fokus på social ansvarlig forretningsudvikling i tøj- og tekstilsektoren i Bangladesh.

Share this page